Regulamin serwisu

 

1. Serwis internetowy www.noclegi.rest jest przeznaczony do umieszczania ogłoszeń przez Użytkowników, rozumianych jako osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

2. W celu pełnego korzystania z Serwisu oraz uzyskania możliwości dodawania ogłoszeń, Użytkownik powinien się zarejestrować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Rejestracja Użytkowników jest bezpłatna.  

3. Aby ogłoszenie mogło być widoczne publicznie wymagana jest jego płatna aktywacja. Tabela opłat jest dostępna dla zalogowanych Użytkowników.

4. Aktywacja ogłoszenia jest możliwa dopiero po zaksięgowaniu płatności Użytkownika przez system elektronicznego przetwarzania danych Serwisu. Dostępna forma płatności to wysłanie SMS-a Premium na podany numer telefonu. Usługę dostarcza firma Dotpay.

5. Zabrania się Użytkownikowi dodawania ogłoszeń, które naruszają dobre imię osób trzecich, o charakterze obraźliwym, obscenicznym, wulgarnym, pornograficznym, a także o innej treści niezgodnej z obowiązującym prawem.  

6. W przypadku ogłoszeń naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa, administrator ma prawo do usunięcia ich bez powiadamiania o tym Użytkownika.

7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych powodujących tymczasowy brak dostępu do Serwisu.

8. Portal nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Niniejszy Serwis jest jedynie pośrednikiem kojarzącym obie strony transakcji.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania komunikatów oraz reklam do Użytkowników na adres email podany podczas rejestracji.  

10. Obecny regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie. Obowiązującym dokumentem jest wersja umieszczona na tej stronie.